Patrz przed siebie, mierz wysoko.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-263/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ciechanowski

Gmina: Ciechanów

Wartość ogółem: 724760,16

Wydatki kwalifikowalne: 724760,16

Dofinansowanie: 702485,16

Dofinansowanie UE: 616046,14

Nazwa beneficjenta: Gmina Ciechanów

NIP beneficjenta: 5661892908

Kod pocztowy: 06-400

Miejscowość: Ciechanów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ciechanowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

film blizej, europejska gniezno, podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach ponad 1 5 mln, przeszły, ws. skrót, chłop hrubieszów, dofinansowania osp 2021, o-, mops pasłęk, wojna w 2014, urząd miejski kamień krajeński, zidentyfikowane, dotacje dla młodych przedsiębiorców 2021, dyskontowanie wzór, co w polityce

yyyyy