Patrzę, badam – rozumiem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-263/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina:

Wartość ogółem: 627531,3

Wydatki kwalifikowalne: 627531,3

Dofinansowanie: 627531,3

Dofinansowanie UE: 533401,61

Nazwa beneficjenta: Powiat Będziński/III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie

NIP beneficjenta: 6251433308

Kod pocztowy: 42-500

Miejscowość: Będzin

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński / Powiat m. Sosnowiec

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

urząd pracy kielce kolberga, osehero, bezpłatne szkolenia dla nauczycieli warszawa 2019, sobie czy sobię, napisz stopień wyższy przymiotników z ramki we właściwej kolumnie tabeli, słownik kobiet, ważna część dachówki krzyżówka, cse światowid elbląg, wniosek w procesie weryfikacji, polska słowacja 2021 wynik, pup chełmno praca

yyyyy