Pedagogika Montessori szansą dla każdego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-053/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Gmina: Pruszcz Gdański

Wartość ogółem: 285530

Wydatki kwalifikowalne: 285530

Dofinansowanie: 242700

Dofinansowanie UE: 206295

Nazwa beneficjenta: Akademia Przedszkolaka Montessori Przedszkole Niepubliczne

NIP beneficjenta: 5932099531

Kod pocztowy: 83-021

Miejscowość: Rokitnica

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

fazy rozwoju demograficznego przykłady państw, definicja bezrobocia, wypełnianie wniosków o dofinansowanie z urzędu pracy, powiatowy urząd pracy w kluczborku, granty dla stowarzyszeń, bgk harmonogram płatności 2020, siedlce ul ks brzóski, policja stalowa wola, cxl jaka to liczba, ustawa o niepełnosprawności, ckziu wadowice, audyt obywatelski twarz

yyyyy