Pędź do Przedszkola Sowy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-011/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Stargard Szczeciński

Wartość ogółem: 1131787

Wydatki kwalifikowalne: 1131787

Dofinansowanie: 962018,95

Dofinansowanie UE: 962018,95

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

NIP beneficjenta: 8512805432

Kod pocztowy: 71-501

Miejscowość: Szczecin

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015

konferencje kujawsko pomorskie, urzad pracy nowy dwor gdanski, jak sie pisze też, zgoda na leczenie stomatologiczne dziecka wzór, weksel in blanco z deklaracją wekslową, pisma oficjalne, grupa powiązanych ze sobą osób klika, choroba końskiego kopyta, 136 promyk nadziei, włączamy, wiadomosvi

yyyyy