Pełnosprawni w życiu dorosłym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-211/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Gmina: Zduńska Wola – miasto

Wartość ogółem: 62888,79

Wydatki kwalifikowalne: 62888,79

Dofinansowanie: 62888,79

Dofinansowanie UE: 53455,47

Nazwa beneficjenta: Powiat Zduńskowolski

NIP beneficjenta: 8291624435

Kod pocztowy: 98-220

Miejscowość: Zduńska Wola

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/11/2010

sp 386 warszawa, polska szwecja 2016, manufaktura splotów, podaj dwie związane z biotechnologią czynności które musieli wykonać naukowcy, koronawirua, regionalny pociag, na ile krajów związkowych dzielą się niemcy, ii linia metra mapa, 2014 ukraina, odnawialne zrodla energi, wlasny biznes

yyyyy