Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-192/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat stalowowolski

Gmina: Stalowa Wola

Wartość ogółem: 705334,8

Wydatki kwalifikowalne: 705334,8

Dofinansowanie: 705334,8

Dofinansowanie UE: 599534,58

Nazwa beneficjenta: Gmina Stalowa Wola

NIP beneficjenta: 8652398725

Kod pocztowy: 37-450

Miejscowość: Stalowa Wola

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat stalowowolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

dotacja na rozwój firmy 2022, druk upoważnienia, dotacje pomorskie, s5 jaroszewo granica, wawel odzyskany, jedno słowo wiele znaczeń, czy wypowiadanie swojego zdania ułatwia życie, do grzechów głównych dopisz odpowiednie cnoty, nie-pełnosprawni, prewencyjnie co to znaczy, opieka pielęgniarska nad pacjentem geriatrycznym, od czego zacząć zwiedzanie sandomierza, osoby fizyczne, minister finansow, parafia kuryłówka, sp czarna dąbrówka, polityka cyfrowa, biuro ekspertyz sądowych lublin, pup strzelce op, dotację na rozwój firmy 2021

yyyyy