Pierwsze Przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-203/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Kulesze Kościelne

Wartość ogółem: 582950

Wydatki kwalifikowalne: 582950

Dofinansowanie: 509850

Dofinansowanie UE: 495507,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Kulesze Kościelne

NIP beneficjenta: 7221612343

Kod pocztowy: 18-208

Miejscowość: Kulesze Kościelne

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

przedszkole w paterku, kuba wygnański, praca łuków pup, pożyczka nieoprocentowana od rodziny, skarga do wsa termin, chełm lubelski, pup chojnice, połącz strzałkami we właściwej kolejności poszczególne kroki obliczeń trzech pierwiastków, kis tu kielce, umowa po angielsku, na fotografii przedstawiono zachowanie niektórych materiałów i substancji, załącznik nr 15 do ustawy o vat 2021 pdf, ekspancja, błąd miejsca zera, www um walbrzych pl, wd ue kato, ludzkie zoo belgia

yyyyy