Pierwszy krok do samodzielności dziecka – zespoły przedszkolne w Grajewie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-075/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Gmina: Grajewo – miasto

Wartość ogółem: 166576,5

Wydatki kwalifikowalne: 166576,5

Dofinansowanie: 163244,96

Dofinansowanie UE: 141590,03

Nazwa beneficjenta: Miasto Grajewo

NIP beneficjenta: 7191532012

Kod pocztowy: 19-200

Miejscowość: Grajewo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/28/2009

Data zakończenia realizacji: 6/25/2010

talenty świętokrzyskie 2017, wymień tytuły trzech piosenek patriotycznych wojskowych lub powstańczych, trzcinica, zs4 leszno, załącznik nr 12 do ustawy o vat, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe litwy i białorusi, pegasus koszt, kolorowe przedszkole, projekt inicjatywa krzyżówka

yyyyy