Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-035/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Gmina: Pilchowice

Wartość ogółem: 407227,93

Wydatki kwalifikowalne: 407227,93

Dofinansowanie: 346143,74

Dofinansowanie UE: 346143,74

Nazwa beneficjenta: Gmina Pilchowice

NIP beneficjenta: 6311021651

Kod pocztowy: 44-145

Miejscowość: Pilchowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014

pasaż łódzki rtv euro agd, osoba fizyczna kto to, umowa o pracę z przeniesieniem praw autorskich wzór, parafia podwyższenia krzyża św. w kazimierzy wielkiej, gmina gryfow, projekt z pomysłem, 1.1, odpowiedz na pytania szacując wyniki, www.szczepimysie

yyyyy