„Pilną pracą dążymy do celu”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-130/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Konstantynów

Wartość ogółem: 300551,15

Wydatki kwalifikowalne: 300551,15

Dofinansowanie: 267791,15

Dofinansowanie UE: 255468,48

Nazwa beneficjenta: Gmina Konstantynów/Szkola Podstawowa im Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii

NIP beneficjenta: 5371583843

Kod pocztowy: 21-543

Miejscowość: Konstantynów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

zsp5 kozuchow, merytoryczny co to znaczy, spotkaniapolska pl, wydatki niewygasające 2020 rozporządzenie, marek wołoszyn, dodatki mieszkaniowe rybnik, międzynarodowy numer ppe, s7 płońsk mława, zmotywowani, tarcza 90 zasady, koronawirus 5 października 2021, praca sanok pup, szansę, progrma, model finansowy, biuro pracy busko zdrój, sanocka spółdzielnia mieszkaniowa, euro 2020 – grupy

yyyyy