Pilną pracą dodajemy wartości małym wiejskim talentom

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-071/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Konstantynów

Wartość ogółem: 152399,2

Wydatki kwalifikowalne: 152399,2

Dofinansowanie: 136958,2

Dofinansowanie UE: 129539,32

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka

NIP beneficjenta: 5371583843

Kod pocztowy: 21-543

Miejscowość: Konstantynów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

fundusze unijne dla polski, stalowa wola liczba mieszkańców, droga s17 lublin warszawa, wyposażenie a środek trwały, kurs opiekunka w przedszkolu, jak piszemy ponadto, bialorus po angielsku

yyyyy