Piórem i węglem do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-018/14-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Gmina: M. Zabrze

Wartość ogółem: 358175,31

Wydatki kwalifikowalne: 358175,31

Dofinansowanie: 304449,01

Dofinansowanie UE: 304449,01

Nazwa beneficjenta: Firma Edukacyjna ANGMEN Mariusz Maciej Drogokupiec

NIP beneficjenta: 6481073813

Kod pocztowy: 41-800

Miejscowość: Zabrze

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

www ncbr gov pl, mazowiecki fundusz zdrowia, szukam pracy wałbrzych, jaki dokument ma być opracowany na podstawie krajowej ceny ryzyka, covid 19 25 listopada, 61 658 0153, rejestr działań agrotechnicznych 2017

yyyyy