Plac zabaw w Radosnej Szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-005/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Gmina: Wodzisław

Wartość ogółem: 87270

Wydatki kwalifikowalne: 87270

Dofinansowanie: 87270

Dofinansowanie UE: 74179,5

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Radosna Szkoła”

NIP beneficjenta: 6562329346

Kod pocztowy: 28-330

Miejscowość: Wodzisław

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/15/2015

gromadzenia, krzemionki kopalnia, ciężkie motocykle radzieckie pdf, deklaracja wzór, wroclawek, jak nazywa sie, praca powiat nowotarski, polska w unii europejskiej korzyści, urzad pracy pinczow

yyyyy