Plan rozwojowy Szkoły Podstawowej w Harklowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-283/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Skołyszyn

Wartość ogółem: 110437,71

Wydatki kwalifikowalne: 110437,71

Dofinansowanie: 97137,71

Dofinansowanie UE: 93872,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Skołyszyn/Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej

NIP beneficjenta: 6851602713

Kod pocztowy: 38-243

Miejscowość: Harklowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

walbrzych mieszkanie sprzedaz, polsk rosja, tachimetr, www moje innogy pl, fundusze dla mazowsza, uniwersytet trzeciego wieku kielce ul. seminaryjska, w sercu kaszub, polska slowacj, koronawirus 4 luty, przebywam na urlopie, zaświadczenie o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, narkomania w polsce 2018, teampolina, miasta bałtyckie

yyyyy