„Plecak kluczowych kompetencji”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-051/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Gmina: Pokój

Wartość ogółem: 121710

Wydatki kwalifikowalne: 121710

Dofinansowanie: 121710

Dofinansowanie UE: 103453,5

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

NIP beneficjenta: 7521410218

Kod pocztowy: 46-034

Miejscowość: Pokój

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski / Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

polityka krajowa, kromer gorlice, bezpłatne szkolenia dla nauczycieli warszawa, kursy dla pracujących, poczta polska pełnomocnictwo pocztowe 2021, kurs baristyczny, wzór na przyrost naturalny, solidarności lublin, okresy przechowywania dokumentów, poska slowacja, toaleta dla niepełnosprawnych przepisy, freevolt grafen, astor praktyki

yyyyy