Plecak pełen możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-228/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Kowary

Wartość ogółem: 140007,1

Wydatki kwalifikowalne: 140007,1

Dofinansowanie: 140007,1

Dofinansowanie UE: 119006,04

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Kowary

NIP beneficjenta: 6110004982

Kod pocztowy: 58-530

Miejscowość: Kowary

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/28/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

niezbyt razem czy osobno, sudop de minimis, pup węgorzewo, s7 jędrzejów granica, zastaw rejestrowy na udziałach

yyyyy