Pluszowy Misiaczek-wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-077/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 262880

Wydatki kwalifikowalne: 262880

Dofinansowanie: 223448

Dofinansowanie UE: 223448

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Gdyni

NIP beneficjenta: 5860022860

Kod pocztowy: 81-382

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

pup zwolen, pup dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022, stolrus meble, panstwo na j, remontowa lng, bissa stargard, www.urząd skarbowy.gov.pl, grupy euro 2021 punkty, miejska spółka komunalna imielin

yyyyy