Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-169/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Opole Lubelskie

Wartość ogółem: 180933,4

Wydatki kwalifikowalne: 180933,4

Dofinansowanie: 162839,4

Dofinansowanie UE: 153793,39

Nazwa beneficjenta: Gmina Opole Lubelskie/ Zespół Szkół w Kluczkowicach

NIP beneficjenta: 7171239881

Kod pocztowy: 24-300

Miejscowość: Opole Lubelskie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

akredytacja owes, wyposażenie od jakiej kwoty, 159 promyk nadziei, jak się liczy masę cząsteczkową, ochrona dolnośląskie praca, pwszoswiecim, torun starówka, straż ochrony kolei ustawą 2020, art. 96 ust. 9 pkt 2, zarząd geodezji kartografii i katastru miejskiego we wrocławiu, budowa s17 warszawa garwolin, ciucholand jastrzębie zdrój

yyyyy