Po I nauka, po II wiedza, po III sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-098/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Gmina: Domaszowice

Wartość ogółem: 83473

Wydatki kwalifikowalne: 83473

Dofinansowanie: 83473

Dofinansowanie UE: 70952,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Domaszowice

NIP beneficjenta: 7521373411

Kod pocztowy: 46-146

Miejscowość: Domaszowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/29/2011

gmina chodel, jak wziąć telefon na firmę, wyszukiwarka zus, produkty innowacyjne przykłady, zamowienia bagatelne, nysa, czy ktoś otrzymał pożyczkę prywatną, motory warmińsko mazurskie, euro 2020 03.07, niezalezni, kurs euro lipiec 2020, małgorzata kwiecień, scp wszystkie, pozyczka 500, gazociąg, piotr bylina wiek

yyyyy