Po rozum do głowy. Szkolny program wyrównywania szans edukacyjnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-116/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik

Gmina: M. Rybnik

Wartość ogółem: 198540

Wydatki kwalifikowalne: 198540

Dofinansowanie: 198540

Dofinansowanie UE: 168759

Nazwa beneficjenta: Miasto Rybnik / Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca w Rybniku

NIP beneficjenta: 6423147699

Kod pocztowy: 44-206

Miejscowość: Rybnik

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

skreśl zbędne określenia tak aby tekst zawierał prawdziwe informacje, pociąg z elektrycznych zespołów trakcyjnych, ufo 2020, urząd miasta wałbrzych, maksymalizacja synonim, przeglądarka internetowa firefox, zsp1 pszczyna, sprzedam mieszkanie w wałbrzychu, kraje ue 2020, gmina tuliszków, chciec to móc, wojewodztwo pomorskie, małgorzata cebula, gazoport swinoujscie, legnic, założenie

yyyyy