Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-003/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat pińczowski

Gmina: Działoszyce

Wartość ogółem: 220458,25

Wydatki kwalifikowalne: 220458,25

Dofinansowanie: 220458,25

Dofinansowanie UE: 187389,51

Nazwa beneficjenta: Fundacja Edukacja dla Społeczeństwa

NIP beneficjenta: 7010032011

Kod pocztowy: 02-305

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

frankfurt nad menem opieka język włoski, nauka gov, tabliczka mój prąd, c 330 warmińsko mazurskie, spis.gov.pl logowanie pesel, budynek modułowy, zaświadczenie o odprowadzaniu składek zus przez pracodawcę wzór, koronawirus 8 września 2021, lo bochnia, dokumety, pup kępno, soleko polska, wykreśl z tabeli te określenia które nie należą do danej grupy właściwości, rzgw kraków, wezwanie do uzupełnienia dokumentów po nowelizacji 2021, koronawirus 7 września 2020, dofinansowanie dla osób pracujących, finansowanie działalności gospodarczej

yyyyy