Początki najważniejsze

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-094/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kwidzyński

Gmina: Ryjewo

Wartość ogółem: 300000

Wydatki kwalifikowalne: 300000

Dofinansowanie: 255000

Dofinansowanie UE: 255000

Nazwa beneficjenta: Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

NIP beneficjenta: 5811704453

Kod pocztowy: 82-500

Miejscowość: Kwidzyn

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kwidzyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

male miasta, pomocny zapis eu, czy stażysta może być sam w pracy, wyjaśnij jakie czynniki doprowadziły do zwołania stanów generalnych, zaświadczenie o zatrudnieniu po opuszczeniu zakładu karnego wzór, strzelec kwiecień 2019, um hrubieszów, rozwój miast w polsce

yyyyy