Poczuj, dotknij, sprawdź – z nauką za Pan Brat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-332/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 509117

Wydatki kwalifikowalne: 509117

Dofinansowanie: 509117

Dofinansowanie UE: 432749,45

Nazwa beneficjenta: Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi

NIP beneficjenta: 7251014115

Kod pocztowy: 90-222

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

staże katowice, s8 radziejowice, promyk nadziei 147, programy operacyjne 2007-13, matpol suchy las, prosto

yyyyy