Podajmy sobie ręce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-040/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrowski

Gmina: Ostrów Wielkopolski

Wartość ogółem: 578841,82

Wydatki kwalifikowalne: 578841,82

Dofinansowanie: 492015,55

Dofinansowanie UE: 492015,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Wielkopolski

NIP beneficjenta: 6222364645

Kod pocztowy: 63-400

Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

kuźnia talentów lublin, nie mogę otworzyć strony internetowej w telefonie, oraz, wwwd, gatunek kaszy jęczmiennej krzyżówka, jak zdobyć dofinansowanie na kurs z urzędu pracy 2018, baza usług rozwojowych parp, zawód na k, pomyśl, stypendium stażowe 2021 netto, pomoc dla samozatrudnionych

yyyyy