Podkarpacki Ośrodek Przedszkolny Nr 1 w Krzeczowicach – nowa joakość edukacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-173/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Gmina: Kańczuga

Wartość ogółem: 93681,25

Wydatki kwalifikowalne: 93681,25

Dofinansowanie: 92276,03

Dofinansowanie UE: 79629,06

Nazwa beneficjenta: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”

NIP beneficjenta: 7951561960

Kod pocztowy: 37-220

Miejscowość: Kańczuga

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

budowa tunelu w świnoujściu, 04.04, pinb pruszcz gdański, harmonogram wywozu śmieci gmina kleszczewo, pozytywna energia, program wsparcia przedsiębiorczości, jezyk st, wskaż model który przedstawia związek chemiczny o większej masie cząsteczkowej, siedlisko sprzedaż, 2 lo tarnów, 30001, zdz elbląg, departament dróg i transportu

yyyyy