Podkarpacki Ośrodek Przedszkolny Nr 1 w Maćkówka – nowa jakość edukacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-178/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Gmina: Zarzecze

Wartość ogółem: 91942,75

Wydatki kwalifikowalne: 91942,75

Dofinansowanie: 90563,61

Dofinansowanie UE: 78151,34

Nazwa beneficjenta: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”

NIP beneficjenta: 7951561960

Kod pocztowy: 37-220

Miejscowość: Kańczuga

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

generator msp pl, bursa szkół artystycznych lublin, akademia młodego wieku, ochrona internetu w plusie czy warto, urząd stanu cywilnego wałbrzych, instytucje społeczne, przykładem inwestycji finansowej są, urząd marszałkowski województwa lubuskiego, polska chce wyjść z unii 2021, co to jest weksel in blanco, bośnia i hercegowina ukraina, ram nieruchomości, bezrobotne, konina przepisy, www mz gov pl, zakładanie ogródka warzywnego, linie kolejowe w polsce 2018, warszawa kościół wszystkich świętych, najładniejsza starówka w polsce, wystąpił błąd w czasie przygotowywania dokumentu. spróbuj ponownie., przepraszam w różnych językach

yyyyy