Podkarpacki Ośrodek Przedszkolny w Chorzowie – nowa jakośc edukacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-149/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina: Roźwienica

Wartość ogółem: 93411,25

Wydatki kwalifikowalne: 93411,25

Dofinansowanie: 92010,08

Dofinansowanie UE: 79399,56

Nazwa beneficjenta: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”

NIP beneficjenta: 7951561960

Kod pocztowy: 37-220

Miejscowość: Łopuszka Mała

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

ile państw jest w unii europejskiej, pup golub, lgd nakło, co oznacza 1337, pwsz tbg plan, wybory wałbrzych, lublin ul ruska, staż poznań urząd miasta, tbs bytów, blog prezesa, kamienice lublin, facebook pomoc techniczna, piccolino, szkoła podstawowa w lubeni, wodociągi miejskie w radomiu, wypożyczalnia sprzętu medycznego sosnowiec, psycholog praca śląskie, strzelec kwiecień 2019, podmiot i jego rodzaje, małgorzata lasota

yyyyy