Podkarpacki Ośrodek Przedszkolny w Kisielowie – nowa jakość edukacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-185/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Gmina: Zarzecze

Wartość ogółem: 92173,75

Wydatki kwalifikowalne: 92173,75

Dofinansowanie: 90791,14

Dofinansowanie UE: 78347,69

Nazwa beneficjenta: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”

NIP beneficjenta: 7951561960

Kod pocztowy: 37-220

Miejscowość: Kańczuga

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

panująca, tytułu ustawy nie wliczamy do długości frazy, przeznaczeni podkarpackie, na sygnale odc 347, w odpowiedzi na pismo, szpital wojskowy ełk oddział neurochirurgii, praca nowy tomyśl urząd pracy, dopasuj zdania do wykresów, planeta 2g jaworzno, umowa zaliczka wzór, dzien dobry pisownia, komputronik wileńska, synonim obecnie, koronawirus 1 lutego 2022, rciwn warszawa, pkp plksa, zaświadczenie z zus potwierdzające okres pobierania świadczeń, strzelanie palcami czy jest szkodliwe, kwestionariusz ankiety przykład, zus śrem, nowy sącz firmy

yyyyy