Podkarpacki Ośrodek Przedszkolny w Zalesiu – nowa jakość edukacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-189/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Gmina: Zarzecze

Wartość ogółem: 91837,75

Wydatki kwalifikowalne: 91837,75

Dofinansowanie: 90460,18

Dofinansowanie UE: 78062,09

Nazwa beneficjenta: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”

NIP beneficjenta: 7951561960

Kod pocztowy: 37-220

Miejscowość: Kańczuga

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

fundusze europejskie na innowacje, urząd pracy włoszczowa, erasmus plus wniosek, facebook pomoc techniczna, art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, lodz.lasy.gov.pl, przychodnia stogi dzieci chore, praca warszawski zachodni, fajranty, kredyt unijny, programów, zs2 grodzisk, czy 2 maja 2019 jest dniem wolnym od pracy, pytania posrednie ang, konferencja ministra online

yyyyy