Podkarpacki Ośrodek Przedszkolny w Zapałowie – nowa jakość edukacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-168/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina: Wiązownica

Wartość ogółem: 93783,25

Wydatki kwalifikowalne: 93783,25

Dofinansowanie: 92376,5

Dofinansowanie UE: 79715,76

Nazwa beneficjenta: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”

NIP beneficjenta: 7951561960

Kod pocztowy: 37-220

Miejscowość: Kańczuga

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

pomoc dla przedsiębiorców, żłobki rekrutacja warszawa, cku sulechów, gus spis.gov.pl formularz, wieniecki zakatek, ministerstwo finansów e-deklaracje 2019, remax polska, studium wykonalności inwestycji, pioneer nowych rozwiązań idei, nieruchomości skała, zatrudnienie przez urząd pracy, urząd miasta gorzów, portal beneficjenta gdańsk, konferencja ministra zdrowia 28.10, nowa pomoc dla firm, www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

yyyyy