Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne-nowa jakość edukacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-048/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Gmina:

Wartość ogółem: 4551384,03

Wydatki kwalifikowalne: 4551384,03

Dofinansowanie: 4483113,27

Dofinansowanie UE: 3868676,42

Nazwa beneficjenta: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”

NIP beneficjenta: 7951561960

Kod pocztowy: 37-220

Miejscowość: Kańczuga

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

euro 2021 – polska, zielone zamówienia publiczne, wup lublin power, intersport sadyba, simp słownik miejski, pożyczki leszno, wskaźnik urbanizacji wzór, parafia glogowek, uzupełnij schemat nazwami działań określanych jako ekologiczne, zasady ochrony danych osobowych, stypendium marszałka województwa pomorskiego 2019/2020, ministerstwo rozowju, gmina urzedow, należy znak, zakres projektu, gmina sobótka, niespełnia, dywizjon południe, punkt informacji dla przedsiębiorcy, praca gov pl warszawa

yyyyy