Podniesienie jakości indywidualizacji pracy z uczniem poprzez doposarzenia szkół podstawowych Gminy Chorkówka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-188/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Chorkówka

Wartość ogółem: 203729

Wydatki kwalifikowalne: 203729

Dofinansowanie: 203729

Dofinansowanie UE: 173169,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Chorkówka

NIP beneficjenta: 6842367402

Kod pocztowy: 38-458

Miejscowość: Chorkówka

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

pup koszalin telefon, pomieszczenie radiowe lub telewizyjne do redagowania serwisów informacyjnych, nmp wałbrzych, korzystając z podanych informacji ustal ile ważą warzywa

yyyyy