Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj swój region

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-067/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat rypiński

Gmina:

Wartość ogółem: 382568,2

Wydatki kwalifikowalne: 382568,2

Dofinansowanie: 325182,97

Dofinansowanie UE: 325182,97

Nazwa beneficjenta: Powiat Rypiński

NIP beneficjenta: 8921298056

Kod pocztowy: 87-500

Miejscowość: Rypin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat rypiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

jak się nazywa powiększenie kapitału spółki, uczelnie prywatne lublin, jb stal serwis, wprowadzenie do języka literatury gwary krzyżówka, bony na szkolenia białystok, wspólna polityka rolna 2014 2020

yyyyy