Pokaż a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem – edukacja przedszkolna w gminie Sokoły – II edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-180/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Sokoły

Wartość ogółem: 412860

Wydatki kwalifikowalne: 412860

Dofinansowanie: 392060

Dofinansowanie UE: 350931

Nazwa beneficjenta: Gmina Sokoły

NIP beneficjenta: 7221519193

Kod pocztowy: 18-218

Miejscowość: Sokoły

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

jak rozszerzyć okno przeglądarki, pozytywna energia, dolina cisów etap 8, kredyt na firmę na start, opiekun stażu dodatek, subsydium

yyyyy