Pokaż, a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem – edukacja przedszkolna w gminie Sokoły

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-051/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Sokoły

Wartość ogółem: 337606,08

Wydatki kwalifikowalne: 337606,08

Dofinansowanie: 330853,96

Dofinansowanie UE: 286965,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Sokoły

NIP beneficjenta: 7221519193

Kod pocztowy: 18-218

Miejscowość: Sokoły

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010

drugi urząd skarbowy lublin zasięg terytorialny, msp rejestracja, spółdzielnia mieszkaniowa lokator, droga 742, program ulica, ile czasu na dostarczenie zaświadczenia o oddaniu krwi, projekt kanalizacji, liczba osób na utrzymaniu jak liczyć, domki 35 m projekty, 12 kroków aa omówienie, osp dobromierz

yyyyy