Pokaż dzieciom kolory tęczy, a sięgną gwiazd – Tęczowe przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-246/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Rymanów

Wartość ogółem: 99768,49

Wydatki kwalifikowalne: 99768,49

Dofinansowanie: 98268,49

Dofinansowanie UE: 84803,22

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju

NIP beneficjenta: 6842392067

Kod pocztowy: 38-481

Miejscowość: Rymanów Zdrój

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

, zerojedynkowy, program europa, osobom, urzad pracy chełm, darmowy kurs prawa jazdy kat c śląskie, przedstaw okoliczności powstania ruchu robotniczego, zweryfikowany, przeznaczenie 2014, na sygnale odc 347, synonim wrażliwy, bylina wodna inaczej, promyk nadziei 118

yyyyy