Pokonamy siebie-udowodnimy, że możemy lepiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-226/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Stężyca

Wartość ogółem: 202578

Wydatki kwalifikowalne: 202578

Dofinansowanie: 177878

Dofinansowanie UE: 172191,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Stężyca/Gimnazjum Publiczne im. Stefana Batorego w Stężycy

NIP beneficjenta: 7162435476

Kod pocztowy: 08-540

Miejscowość: Stężyca

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011

pregnabit, pup środa wielkopolska, 32050, urząd pracy w złotowie, dotacje ue, poniec pl, perspektywy

yyyyy