Policz kroki do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-194/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Międzyrzec Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 772529,4

Wydatki kwalifikowalne: 772529,4

Dofinansowanie: 661949,4

Dofinansowanie UE: 656649,99

Nazwa beneficjenta: Miasto Międzyrzec Podlaski

NIP beneficjenta: 5372553637

Kod pocztowy: 21-560

Miejscowość: Międzyrzec Podlaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/3/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

darmowa e-recepta, 186 kzk gop, przemiany, szkoła bystrzyca stara, darmowy program do projektowania wnętrz w języku polskim, ośrodek doradztwa rolniczego, pife gov pl, szkodliwe wynalazki, zsp5 zamość, gov pit 2014, jednorazowe podanie większej dawki wit d, bd center rzeszów, równowaga europejska, archiwizacja dokumentów zasady, opracowanie i wdrożenie programu innowacji lub innych działań dydaktycznych

yyyyy