Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-114/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Gmina: Jastarnia

Wartość ogółem: 337694,68

Wydatki kwalifikowalne: 337694,68

Dofinansowanie: 337694,68

Dofinansowanie UE: 287040,48

Nazwa beneficjenta: Gmina Jastarnia / Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastarni

NIP beneficjenta: 5871493675

Kod pocztowy: 84-140

Miejscowość: Jastarnia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

rpo śląsk, mamo tato, kwadrat pewnej liczby jest o 270 większy, apartamenty wałbrzych, mammografia w wieku 30 lat, funkcje warszawy, wymień trzy sektory gospodarki, pks gryfice rozkład jazdy świdwin, podniec.pl

yyyyy