Pomagać innym w rozwoju

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-178/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Prochowice

Wartość ogółem: 139834,18

Wydatki kwalifikowalne: 139834,18

Dofinansowanie: 139834,18

Dofinansowanie UE: 118859,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Prochowice

NIP beneficjenta: 6911004980

Kod pocztowy: 59-230

Miejscowość: Prochowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

kurs barmanski warszawa, jak piszemy na pewno, maciej augustyniak, staż unijny 2019, s7 radom granica województwa, projekt co to, portal o filmach, pszok ząbki, konferencja 6 kwietnia 2021

yyyyy