Pomagamy rozwinąć skrzydła – rozwój edukacji w Gminie Gromadka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-037/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Gromadka

Wartość ogółem: 146624,73

Wydatki kwalifikowalne: 146624,73

Dofinansowanie: 146624,73

Dofinansowanie UE: 124631,02

Nazwa beneficjenta: Szkoła Języków Obcych EXPERT Monika Pająk

NIP beneficjenta: 6121347160

Kod pocztowy: 59-700

Miejscowość: Bolesławiec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

armenia islandia typy, europa fund np/2011/06, niepełnosprawni intelektualnie, rekomendowane programy profilaktyczne, termomodernizacja budynku dotacja, rolnik nysa, wniosek dopłaty, lista leków refundowanych marzec 2019, dofinansowanie na rozwój firmy, śledzie opiekane po śląsku, wsparcie dla firm 2021, oda definicja, fara konin, ustawa prawo zamówień publicznych 2004, przedsiębiorstwo prywatne, urząd miasta olesno, wzrost stopnia procentowych maj 2022, angielski senator, wytyczne definicja

yyyyy