Pomoc dla przedszkolaków z gminy Złotów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-016/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat złotowski

Gmina: Złotów

Wartość ogółem: 556875,76

Wydatki kwalifikowalne: 556875,76

Dofinansowanie: 473344,4

Dofinansowanie UE: 473344,4

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Wspólnie Możemy Więcej”

NIP beneficjenta: 7671696825

Kod pocztowy: 77-400

Miejscowość: Złotów

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat złotowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

elfiki z baśniowej krainy, lutego, kraje ue 2020, wyniki funduszy inwestycyjnych, tarcza antykryzysowa dla kogo, fake telefon, ewelina knapska, toruń z lotu ptaka, tablica krasnik, hugo kołłątaja gdynia

yyyyy