Pomoc i rozwój – indywidualizacja w SP „Omega”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-251/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 32449

Wydatki kwalifikowalne: 32449

Dofinansowanie: 32449

Dofinansowanie UE: 27581,65

Nazwa beneficjenta: Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach

NIP beneficjenta: 6341046360

Kod pocztowy: 40-862

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/25/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

ustawa wdrożeniowa, zak walbrzych harmonogram zjazdow, dofinansowanie do ogrzewania gazowego katowice 2018, konferencja 9 luty 2022 online, wojewódzki urząd pracy toruń, pup busko zdrój oferty, natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

yyyyy