Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-499/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Brańsk – miasto

Wartość ogółem: 55300

Wydatki kwalifikowalne: 55300

Dofinansowanie: 55300

Dofinansowanie UE: 47005

Nazwa beneficjenta: Miasto Brańsk

NIP beneficjenta: 5432069834

Kod pocztowy: 17-120

Miejscowość: Brańsk

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

start-up dofinansowanie, portal benificjenta, powiatowy urząd pracy w dębicy, urząd pracy kędzierzyn koźle oferty pracy, pm 43 bytom, kzkgop 37, urzad pracy radzyn podl

yyyyy