Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-053/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Sobótka

Wartość ogółem: 231530

Wydatki kwalifikowalne: 231530

Dofinansowanie: 231530

Dofinansowanie UE: 196800,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Sobótka

NIP beneficjenta: 8961000784

Kod pocztowy: 55-050

Miejscowość: Sobótka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

mit kierunki, euro 2021 rozpoczecie, agnieszka gajdek, pdf to docx program, kredyt na otwarcie firmy kalkulator, podmioty, covid-19 ukraina

yyyyy