Pomóż mi, a będę miał równy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-010/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryfiński

Gmina: Chojna

Wartość ogółem: 1100109,41

Wydatki kwalifikowalne: 1100109,41

Dofinansowanie: 935093

Dofinansowanie UE: 935093

Nazwa beneficjenta: Gmina Chojna/Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie

NIP beneficjenta: 8581726144

Kod pocztowy: 74-500

Miejscowość: Chojna

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryfiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015

zs w zebrzydowicach, dworzec pkp kraśnik, programy dla rolników 2021, miasto bez litery a, pijalnia wód mineralnych rymanów-zdrój, jak napisać biznesplan wzór, wilczyn leśny domy na sprzedaż, komenda powiatowa policji w stalowej woli, grupa wyszehradzka logo, lista rankingowa modernizacja 2016

yyyyy