Pomóż zrobić mi to samemu – wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-273/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 257315,72

Wydatki kwalifikowalne: 257315,72

Dofinansowanie: 257315,72

Dofinansowanie UE: 218718,36

Nazwa beneficjenta: Miasto Katowice

NIP beneficjenta: 6340010147

Kod pocztowy: 40-098

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013

życie definicja, aktywny formularz dla opłat ryczałtowych za rok 2021, mapa powiatu kieleckiego z podziałem na gminy, jak pisać, dotacja na otwarcie firmy 2022, www debica24, powódź 2007, 3.4, dotacje unijne dla małych firm, roosevelta 18, jak uzyskać nip europejski, komplementarność zasad, jopp pol, i-fundusze, dofinansowanie z unii na firme, zakład komunalny sokołów małopolski, ekodzieciaki mos gov pl, pup lesko, połącz ze sobą punkty przy których znajdują się przymiotniki w stopniu wyższym

yyyyy