Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Człuchów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-281/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Gmina: Człuchów – miasto

Wartość ogółem: 210700

Wydatki kwalifikowalne: 210700

Dofinansowanie: 210700

Dofinansowanie UE: 179095

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Człuchów

NIP beneficjenta: 8431569424

Kod pocztowy: 77-300

Miejscowość: Człuchów

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/5/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

dotacje podmiotowe, pytania do poznania sie, szkolenia online za darmo z certyfikatem dla nauczycieli 2021, dotacja na działalność gospodarczą 2021, drawsko pomorskie domki, karolina paciorek, z-12 gus jak wypełnić, umowa użyczenia mieszkania osobie obcej 2019, państwa na z, graficzny symbol podpisu elektronicznego, pracujemy, psycholog praca pomorskie, pup slupsk, zwolnienie wstecz 3 dni robocze czy kalendarzowe

yyyyy