Popłudniowe przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-011/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina: Starogard Gdański – miasto

Wartość ogółem: 128592

Wydatki kwalifikowalne: 128592

Dofinansowanie: 124734

Dofinansowanie UE: 109303,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Starogard Gdański

NIP beneficjenta: 5922045396

Kod pocztowy: 83-200

Miejscowość: Starogard Gdański

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

jakub wygnański, projekty z drewna – zrób to sam, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 2021, dobrzy politycy.pl, siła siłownika hydraulicznego kalkulator, zalozenie, przedszkole nr 32 lublin, naturalnie proste

yyyyy