Popołudniowe zabawy najmłodszych Wojkowiczan

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-055/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Wojkowice

Wartość ogółem: 134282,56

Wydatki kwalifikowalne: 134282,56

Dofinansowanie: 132268,32

Dofinansowanie UE: 114140,18

Nazwa beneficjenta: Gmina Wojkowice/Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”

NIP beneficjenta: 6252192373

Kod pocztowy: 42-580

Miejscowość: Wojkowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

koronawirus wiadomosci, polska słwoacja, limit pomocy de minimis 2021, fundusze unijne szkolenia bezpłatne 2018, karta samooceny nauczyciela 2020, biuro pracy pleszew, przedszkole 22 lublin, dotacja na doposażenie stanowiska pracy, wypowiedzenie umowy ze żłobkiem wzór, oda do młodości o czym jest, zabezpieczenie rzeczowe, tarcza zdrowia 2022, pkp zebrzydowice, euro serwis, fenix z popiołów, wyniki postępowania kwalifikacyjnego specjalizacje lekarskie 2018 małopolskie, flaga unijna, zaufane konto pacjenta, najwięcej informacji o początkowym etapie ekspansji piastów przynoszą, implementation

yyyyy